Om Præsterne

Tom Thygesen Daugaard

Kirkebogsførende sognepræst

Hårslev Præstegård
Hårslevvej 29 4262 Sandved
Tlf. 23 43 54 66 eller 55 45 63 42
Mail: totd@km.dk  · Send sikker mail
Mandag er fridag