Om Kirke

Hårslev Kirkes historie 

Allerede i Roskildebispens jordebog omkring år 1370 omtales Hårslev Kirke første gang. Kirken adskiller sig ved, at tårnet ikke er bygget på den vestlige side, men derimod på kirkens nordside. 

Ændring af kirken 
I den sene middelalder (år 1400 – 1500) ændredes den oprindelige kirke, og der blev tilbygget et tårn af munkesten på nordsiden. Tårn og skib blev forbundet med en smal mellembygning. Omtrent samtidig blev bjælkeloftet fjernet, murene blev hævet, og der blev bygget hvælvinger. Vinduesåbningerne er først blevet ændret senere. Mærker fra de oprindelige vinduer er stadig synlige.

Kirkeskibet og koret 
Kirkeskibet og koret formodes at være bygget samtidig, idet arkitekturen er identisk, med vægge godt 5 ½ meter høje og et vandret bjælkeloft.

Kirkens interiør 
Altertavlen er trefløjet, og de to sidefløje er fra ca 1525. I midterfeltet har formodentlig være en Maria- eller Helgenfigur, som blev udskiftet i 1632 med motiver fra den sidste naver, skærtorsdag og korsfæstelsen, langfredag.
Tavlen er ikke signeret, men midterfeltet menes at være skåret af Abel Schrøder fra Næstved. 
Kirkeklokkerne er fra 1626 og 1852 og prædikestolen og kirkebænkene fra ca 1850. 
Døbefonten består af to granitsten og stammer fra kirkens første tid. Langs øverste kant er hugget en flad tovsnoning.

Restaureringer 
Kirken er inden for de senere år blevet restaureret i 1937, 1956-58, 1996 og 2000. 
Ved restaureringen i 1956-58 blev der indlagt elektrisk varme. Kirkebænkene blev ændret og træværket malet. Lydhimlen over prædikestolen blev sænket ca 50 cm. Nummertavlen blev sat i stand, og en gammel nummertavle sat op i våbenhuset som præstetavle, der går tilbage til 1535. I slutningen af forrige århundrede fik kirken nyt tag, og den seneste restaurering var i 2000, hvor kirken blev kalket indvendig. Den seneste restaurering har været det nye Frobenius-orgel, der blev taget i brug Alle Helgen 2005.