Om kirkerne

Hårslev Kirkes

Allerede i Roskildebispens jordebog omkring år 1370 omtales Hårslev Kirke første gang. Kirken adskiller sig ved, at tårnet ikke er bygget på den ....

Ting Jellinge Kirkes

Ting Jellinge er en af landets mindste kirker i et af landets mindste sogne. Kirken består af et gotisk langhus og et våbenhus, der vender mod syd ....

Krummeup Kirkes

Krummerup Kirke består af et romansk skib med senromansk vestforlængelse og tre gotiske tilbygninger: langhuskor, våbenhus mod ....