Om Kirke

Krummeup Kirkes historie 

Krummerup Kirke består af et romansk skib med senromansk vestforlængelse og tre gotiske tilbygninger: langhuskor, våbenhus mod syd og tårn i vest. Af den oprindelige, romanske kirke er kun skibets sidemure tilbage. Midt i hver af murene er udvendig et tilmuret rundbuevindue, og tilmurede døre skimtes svagt udvendig. Ved udvidelsen mod vest blev dørene flyttet.

Kor
I 1400-tallet blev der indbygget tre fag krydshvælv i skibet. Omkring 1500 blev det oprindelige kor erstattet af et langstrakt, etfags langhuskor med krydshvælv. I korhvælvet blev i 1901 afdækket kalkmalerier, fortrinsvis fra Kristi lidelses-historie. Billederne blev imidlertid hvidtet over igen efter undersøgelsen.

 

Alterpartiet
Alterpartiets billede er fra 1942 med David og Esajas på hver sin side af kirkens sengotiske korbuekrucifiks fra omkring 1500. På krucifikset er de fire evangelisters symboler. Kalkmaleriet er af S.V.Pedersen.

 

Tidlig altertavle
Den tidligere altertavle af Lucie Marie Ingemann fra 1848 er ophængt i tårnrummet ved siden af orglet.

 

Prædikestolen
Prædikestolen er formodet skåret af Ejler Abelsen Schrøder i 1626. De fire evangelister er næsten fritstående. Moses med de to lovtavler er bærestolpe. Lydhimlen er fra omkring 1600.

 

Dåbskande
Dåbskanden er fra d. 11.09.2005, af Bent Exner, der i begyndelsen af 1970'erne lavede kirkens dåbsfad. Både dåbskanden og dåbsfadet bærer treenighedssymbol.