Alle begivenheder

Det sker i kirken...

Babysalmesang

Babysalmesang har i mange år kørt med stor succes i utallige kirker. Selvfølgelig har vi det også i vores pastorat! ....

Læs mere

Hårslev Kirkes

Allerede i Roskildebispens jordebog omkring år 1370 omtales Hårslev Kirke første gang. Kirken adskiller sig ved, at tårnet ikke er bygget på den vestlige side, men derimod på kirkens nordside....

Læs mere

Ting Jellinge Kirkes

Ting Jellinge er en af landets mindste kirker i et af landets mindste sogne. Kirken består af et gotisk langhus og et våbenhus, der vender mod syd. Våbenhuset er senere tilføjet en overbygning, der ....

Læs mere

Krummeup Kirkes 

Krummerup Kirke består af et romansk skib med senromansk vestforlængelse og tre gotiske tilbygninger: langhuskor, våbenhus mod syd og tårn i vest. Af den oprindelige, romanske kirke er kun skibets ....

Læs mere

Kirkeblad

Læs mere

LÆS HELE VORES KALENDER HER