Strandgudstjeneste

Søndag den 7. august kl. 19.00

Bygger vi på sand eller med et solidere fundament? 

Igen i år holder vi »strandgudstjeneste«
hos Bodil og Erik Øgendahl, Skovridergårdsvej 5. 

Velkommen til en veloplagt gudstjeneste med
Kvislekoret og alle os andre.