Babysalmesang

Så starter vi babysalmesang op i Hårslev Kirke igen

Vi synger, leger, siger rim og remser og hygger med de små. Alle babyer i alderen 2-12 måneder er velkomne. Sangen ledes af Marie Ottar Jespersen, som har undervist i babysalmesang i 16 år. Første gang er fredag 2. september kl. 10.00

Er du interesseret så kontakt Marie på tlf. 30 22 21 70, eller meld dig ind i Facebookgruppen »Babysalmesang i Haars-lev Kirke«.