Halloween

KFUM-spejderne i Tornemark

Fejl i kirkebladet

Der har desværre sneget sig en fejl ind i gudstjenestelisten i vores kirkeblad.

Der står at vi har gudstjeneste kl. 10.30 torsdag den 27. september i Fyrendal Kirke. Det er en fejl!

Vi har aftengudstjeneste kl. 19.00 i Krummerup Kirke den 27. september, hvor alle er velkomne!

Ingen frokost 

Der har beklagelivis sneget sig en fejl ind i kirkebladet, hvor der loves frokost efter høstgudstjenesten d. 30. september. 

I stedet er der høstfrokost efter gudstjenesten i Hårslev den 16. september kl. 10.30.

Vi håber at se rigtig mange denne dag.
Alle er velkomne.

Babysalmesang

Fredag den 7. september kl. 10.00-10.45 starter et nyt hold med organist Marie Ottar i Hårslev Kirke.

Ting Jellinge Kirke er midlertidigt lukket!

Pga. et svampeangreb. For at stoppe angrebet har vi været nødt til at fjerne en del af gulvet, og tage tre stolerækker ud af kirken. 

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.