Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste

Allehelgensgudstjeneste

Foredrag om Luther

Adventsgudstjeneste

KFUM-spejderne i Tornemark

Læs for Livet

Læs om vores samarbejde med »Læs for Livet«, der samler bøger ind til udsatte børn og unge - SE HER

Uddeling af julekurve 

Vores 3 menighedsråd har besluttet at uddele julekurve til trængte familier i sognene. Alle bidrag til bl.a. høst-gudstjenesterne vil gå til dette.
Man kan søge om en julekurv fra 1/9-10/12. Ansøgningen sendes til: Kirsten Andersen, Skydevænget 4, 4262 Sandved, hvor du skriver om der er børn (antal) i husholdningen, og om du er enlig eller samlevende.

Er du strikke-/hækleinteresseret..?

Kirkens Korshær efterlyser strikke-/hækleinteresserede. Vi har garn, men vi mangler flittige hænder og – ikke mindst – godt selskab. Vi holder møde den 3. tirsdag i januar, februar, marts, april, september, oktober og november i Hårslev konfirmandstue kl. 14-16.

Alle er velkomne!

Ting Jellinge Kirke er midlertidigt lukket!

Pga. et svampeangreb. For at stoppe angrebet har vi været nødt til at fjerne en del af gulvet, og tage tre stolerækker ud af kirken. 

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.