Luciaoptog i Fyrendal

Elton John i kirken

Kyndelmisse

Fastelavn

KFUM-spejderne i Tornemark

Senior-konfirmand

Vi mødes til undervisning en gang om måneden i Fugleparkens lokaler, og så afslutter vi med en højtidelighed og festgudstjeneste engang i foråret, ligesom konfirmanderne. Tilmelding kan ske til Tommy på mail: ttc@km.dk, på tlf. 22 77 76 78, eller på tilmeldingsseddel i Fugleparken. Ugedagen er endnu ikke fastsat, men den vil blive meddelt, når vi har fundet den bedste dag. 

Præsteindsættelse

Den 15. december har vi præste-indsættelse af Benedikte Brisson kl. 14 i Fyrendal og kl. 16 i Hårslev med efter-følgende reception i Hårslev Sognegård, hvor vi byder Benedikte velkommen. 

Babysalmesang

Vi starter igen fredag den 6. september kl. 10.00 i Førslev kirke. Bagefter kan de hygges i det nyrestaurerede graverhus.

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Salg af præstegården i Kvislemark

Vi har på menighedsrådsmødet den 24. juni 2019 enstemmigt vedtaget at sælge præstegården i Kvislemark.

Der forestår et større arbejde inden selve salget kan sættes i gang. Der skal bl.a. landmåler på, da den lille lund ud mod mark og ned mod Kvislemark ikke må sælges med.