KFUM-spejderne i Tornemark

Velkommen på forsiden…

Vi mangler billeder til kirkebladets forside. Eneste regler er: Det skal være et eller flere billeder taget på/i en af de to pastoraters kirker eller kirkegårde; Kvislemark, Hårslev, Fyrendal, Krummerup, Førslev eller Ting Jellinge. Der må ikke være nogen forsider på gravsten, så man kan læse navne. Send billedet/billederne til Carina Eriksen på evytt@live.dk.

Vil du være med til at drømme nyt og eksperimentere? 

Drømmer du om, at der skal ske noget nyt i og omkring Folkekirken? Så er ’Basen’ i Næstved noget for dig? Vi mødes og øver os i at lytte til hinanden, lytte til byen og lytte til Gud. Det vi hører, vil vi handle på, sammen. Opstart onsdag den 6. marts kl.19.30 på Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved.

Babysalmesang

Så er babysalmesang startet igen. Velkommen fredage kl. 10.00-10.45 i Hårslev kirke ved organist Marie Ottar.

Ting Jellinge Kirke er midlertidigt lukket!

Pga. et svampeangreb. For at stoppe angrebet har vi været nødt til at fjerne en del af gulvet, og tage tre stolerækker ud af kirken. 

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.