Sommergudstjeneste

Efterårsudflugt

Konfirmation

KFUM-spejderne i Tornemark

Radiogudstjeneste

Optagelse af gudstjenesten fra Kvislemark Kirke, d. 9. august 2020
v/ sognepræst Benedikte Brisson.
LYT HER

Pinse i 17 sogne

I stedet for den traditionsrige 2. pinse-dagsgudstjeneste på Gunderslevholm har vi sammen med de andre præster optaget en stationsgudstjeneste i seks af kirkerne. 
På den måde får vi sammen en hel gudstjeneste ud af det.
Alle menigheder får set egen præst i egen kirke, og vi får vist, at vi er et fællesskab og kan arbejde sammen ud over pastoratsgrænserne.