Udendørsgudstjeneste

Havegudstjeneste

KFUM-spejderne i Tornemark

Mødestedet

Se alle arrangementer for Mødestedet i junimåned ved at klikke her, eller gå ind under fanen Menighedsplejen. Der sker mange forskellige ting bl.a. sangeftermiddag, legestue, strikke- og hækleklub, og gåklub, så der er noget for en hver smag og alder. HUSK! Alle er velkommen, medmindre at der er angivet, at det er et reserveret arrangement.

Grafitti i kirken

Helt så galt er det ikke ... fremover vil vi have en rullende udstilling af forskellige kunstnere i Sognegården i Hårslev af cirka 2-3 måneders varighed. Alle er velkomne til at få udstillet deres værker – store som små. Billederne behøver ikke have et religiøst tema. Hvis dette har vakt en interesse, så kontakt Kirsten Andersen på tlf. 40 28 56 44 eller kiran1@smilepost.dk

Babysalmesang

Fredag den 7. september kl. 10.00-10.45 starter et nyt hold med organist Marie Ottar i Hårslev Kirke.

Ting Jellinge Kirke er midlertidigt lukket!

Pga. et svampeangreb. For at stoppe angrebet har vi været nødt til at fjerne en del af gulvet, og tage tre stolerækker ud af kirken. 

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.