Musikgudstjeneste

Fælles friluftsgudstjeneste

Havegudstjeneste

KFUM-spejderne i Tornemark

Filmaften

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00: »Oprøret i Kautekeino« Vi er tilbage i 1852. Samernes levevis presses af omgivelserne. Det er under rigsfæl-lesskabet med Danmark. Presset mod befolkningen er så stort, at deres levevis og kultur vil glide dem af hænde, hvis der ikke sker en ændring. Kvinderne må handle, da deres mænd fængsles. Baseret på en historisk hændelse.

Grafitti i kirken

Helt så galt er det ikke ... fremover vil vi have en rullende udstilling af forskellige kunstnere i Sognegården i Hårslev af cirka 2-3 måneders varighed. Alle er velkomne til at få udstillet deres værker – store som små. Billederne behøver ikke have et religiøst tema. Hvis dette har vakt en interesse, så kontakt Kirsten Andersen på tlf. 40 28 56 44 eller kiran1@smilepost.dk

Babysalmesang

Onsdag den 10. januar kl. 10.00-10.45 starter et nyt hold med organist Marie Ottar i Hårslev Kirke.

Ting Jellinge Kirke er midlertidigt lukket!

Pga. et svampeangreb. For at stoppe angrebet har vi været nødt til at fjerne en del af gulvet, og tage tre stolerækker ud af kirken. 

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.