Spaghettigudstjeneste

Sommergudstjeneste

Fortællekoncert

KFUM-spejderne i Tornemark

Sommercafé - om at være menneske

Vi mødes onsdage i juni, juli og august kl. 12.00-14.00 i Mødestedet med udgangspunkt i et samtalespil om vigtige livsspørgsmål. Alle er velkomne, også familier. Spillet er udviklet af Lise Damkjær under Kirkefondet. Vi begynder i det små og ser, hvilke emner vi har lyst til at mødes videre om og arbejde videre med. 

Vil du være med til at drømme nyt og eksperimentere? 

Drømmer du om, at der skal ske noget nyt i og omkring Folkekirken? Så er ’Basen’ i Næstved noget for dig? Vi mødes og øver os i at lytte til hinanden, lytte til byen og lytte til Gud. Det vi hører, vil vi handle på, sammen. Opstart onsdag den 6. marts kl.19.30 på Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved.

Babysalmesang

Vi starter igen fredag den 6. september kl. 10.00 i Førslev kirke. Bagefter kan de hygges i det nyrestaurerede graverhus.

Vind et gavekort!

Forårets forsidebilleder på kirkebladet er taget af Jan Zepelin, og tusind tak for dem. Han har lavet en collage af billeder fra alle 6 kirker/kirkegårde, og nu er det op til dig at gætte hvor hvert enkelt billede er taget. Du kan vinde et gavekort på 300 kr. til Nordisk Films biografer, hvis du svarer rigtigt.

Send dine svar til Carina Eriksen på evytt@live.dk inden deadline på næste kirkeblad.

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.