Palmesøndag

Skærtorsdag

Havegudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Konfirmationer

KFUM-spejderne i Tornemark

Læs for Livet

Læs om vores samarbejde med »Læs for Livet«, der samler bøger ind til udsatte børn og unge - SE HER

Fugleparken
mangler frivillige

Fugleparken søger frivillige til at støtte op om gudstjenesterne torsdag i lige uger kl. 14.00. Kontakt Inge Lise Hansen på tlf. 55 88 16 15.

 

 

Er du strikke-/hækleinteresseret..?

Kirkens Korshær efterlyser strikke-/hækleinteresserede. Vi har garn, men vi mangler flittige hænder og – ikke mindst – godt selskab. Vi holder møde den 3. tirsdag i januar, februar, marts, april, september, oktober og november i Hårslev konfirmandstue kl. 14-16.

Alle er velkomne!

Grafitti i kirken

Helt så galt er det ikke ... fremover vil vi have en rullende udstilling af forskellige kunstnere i Sognegården i Hårslev af cirka 2-3 måneders varighed.

Alle er velkomne til at få udstillet deres værker – store som små. Billederne behøver ikke have et religiøst tema.

Hvis dette har vakt en interesse, så kontakt Kirsten Andersen på tlf. 40 28 56 44 eller kiran1@smilepost.dk

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 
Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.