KFUM-spejderne i Tornemark

Syng Dansk arrangement

Vores traditionelle Syng Dansk-arrangement er i onsdag d. 31. oktober kl. 19.00 i Hårslev kirke. Først koncert i kirken med Kvislekoret, en kvartet og solister, samt også dejlige danske fællessange. Derefter kaffe og lagkage, hygge og mere fællessang i Sognegården.

Alle er velkomne!

Babysalmesang

Fredag den 7. september kl. 10.00-10.45 starter et nyt hold med organist Marie Ottar i Hårslev Kirke.

Ting Jellinge Kirke er midlertidigt lukket!

Pga. et svampeangreb. For at stoppe angrebet har vi været nødt til at fjerne en del af gulvet, og tage tre stolerækker ud af kirken. 

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.