Foredrag 

Foredrag 

Soire

Spaghettigudstjeneste

Pilgrimsvandring

Menighedsrådsvalg

Forårskoncert

Friluftsgudstjeneste

KFUM-spejderne i Tornemark

Hårslev menighedsråd

Hårslev menighedsråd afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Menighedsrådet for Kvislemark, Fyrendal og Førslev sogne

Menighedsrådet for Kvislemark, Fyrendal og Førslev sogne holder menighedsrådsmøde på følgende datoer i første halvår 2020: 14. januar kl. 19.30, 19. februar kl. 19.00, 19. marts kl. 19.00, 20. april kl. 19.00, 19. maj kl. 19.00 og 24. juni kl. 19.00.

Alle møder afholdes i graverhuset ved Førslev kirke. 

Den danske sang med Georg Metz

Onsdag d. 11. marts kl. 19.00 i Sneslev Forsamlingshus: Georg Metz har stor viden, som kobles med skarp humor, når han fortæller om den danske sangskat, til belysning af dansk identitet og historie. Georg Metz kommer rundt om alle danskernes særheder og specialiteter. Fra folkeviserne til Benny Andersen. Der er en pause i løbet af aftenen, hvor der kan købes drikkevarer. Arrangementet er gratis entre.