Julemarked

KFUM-spejderne i Tornemark

Senior-konfirmand

Vi mødes til undervisning en gang om måneden i Fugleparkens lokaler, og så afslutter vi med en højtidelighed og festgudstjeneste engang i foråret, ligesom konfirmanderne. Tilmelding kan ske til Tommy på mail: ttc@km.dk, på tlf. 22 77 76 78, eller på tilmeldingsseddel i Fugleparken. Ugedagen er endnu ikke fastsat, men den vil blive meddelt, når vi har fundet den bedste dag. 

Er navnet godt nok? 

Fra den 1. august bliver pastoratet Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup slået sammen med pastoratet Kvislemark, Fyrendal og Førslev, så der dannes ét 6-sogns-pastorat. Er navnet ’Hårslev, Ting Jellinge, Krummerup med pastoratet Kvislemark, Fyrendal, Førslev’ mundret og godt, eller kan vi finde et andet og mere elegant navn for det nye 6-sogns pastorat? 

Babysalmesang

Vi starter igen fredag den 6. september kl. 10.00 i Førslev kirke. Bagefter kan de hygges i det nyrestaurerede graverhus.

Er I blevet gift eller har fået jeres barn døbt?

Vi vil gerne have tilsendt billede og info på mail: dilling_hansen@mail.dk 
(Marie Louise Dilling Hansen), så vil I kunne se det i det kommende Kirkenyt.

Menighedsrådsmøder 

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned.
Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker. 

Alle møder afholdes i
Hårslev sognegård
, 

Hårslevvej 29,
4262 Sandved

Salg af præstegården i Kvislemark

Vi har på menighedsrådsmødet den 24. juni 2019 enstemmigt vedtaget at sælge præstegården i Kvislemark.

Der forestår et større arbejde inden selve salget kan sættes i gang. Der skal bl.a. landmåler på, da den lille lund ud mod mark og ned mod Kvislemark ikke må sælges med.