Gudstjeneste

Pinsegudstjeneste i slotsparken

Traditionen tro er der den 24. maj – 2. pinsedag – fællesgudstjeneste i Gunderslevholm slotspark kl. 11.00, hvis Coronasituationen tillader det!