Sådan gør jeg ved…

Fødselsregistrering
Fra d. 1. oktober 2010 er det jordmoder der fødselsregistrerer barnet og udleveret cprnr. Hvis forældrene ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring og denne blanket skal registreres ved Sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel.
På www.personregistrering.dk kan man finde blanketten Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning.

Navn og dåb
Kontakt præsten i god tid for aftale om kirke og dato for dåben. Her aftales en dato for gennemgang af den kirkelige handling i forbindelse med dåben enten i præstegården eller i eget hjem. Tænk over hvem fadderne skal være (mindst 2 og højst 5) – præsten har brug for fulde navn og adresse på fadderne.

Konfirmation
Se omtaler i lokalavisen for ind­skrivning af konfirmander til konfirmation/konfirmandundervisning.

Vielse
Ved vielse kontaktes præsten om tid og sted. Samtidig kontaktes vielseskontoret i den kommune man er bosiddende, for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsattesten med­­bringes til den efterfølgende samtale hos præsten om vielsens forløb eller til kirkekontoret. Det er en god ide inden samtale med præsten af overveje hvilke salmer man ønsker sunget (normalt 4) om kirken skal pyntes og af hvem.

Begravelse/ dødsfald
Anmeldes til sognepræsten på dødsanmeldelse senest 2. hverdage efter dødsfaldet. Herefter aftales tidspunkt for samtale med sognepræsten om den kirkelige handling. Det er en god ide at overveje salmer. Gravsted aftales med graver eller kirkeværge.

 Hvorfor fejrer vi Sankt Hans?

Sankt Hans eller Sankte Hans betyder »Den hellige Hans«. Og den hellige Hans er Johannes Døberen. Datidens skriftkloge mennesker havde beregnet, at Jesus havde fødselsdag den 25. december, og så satte man Johannes Døberens fødselsdag til nøjagtig et halvt år før, nemlig 24. juni. Han skulle jo gå forud og bane vejen for ham. Hvis nogen vil hævde, at Døberen så burde have fødselsdag den 25. og ikke den 24. juni, så kan de da godt have ret i det. 

Forskellen skyldes måden, man regnede på. Man sagde, at Jesus blev født 6 dage før 1. januar – altså den 25. december, og Johannes Døberen blev født tilsvarende 6 dage før 1. juli. Og det bliver altså den 24. juni.

I Bibelen er Jesus og Johannes Døberen tæt forbundet, og i Lukasevangeliet kan vi endda læse, at de hilste på hinanden, mens de endnu var fostre inde i deres mødres maver. Og nu kan man sige, at de omslutter hele året sammen. 

I Johannesevangeliet sammenligner Johannes Døberen sig med Jesus og siger at »han (dvs. Jesus) skal blive større, mens jeg skal blive mindre«. Det hænger jo fint sammen med årets gang, hvor dagene bliver kortere efter Sankt Hans og længere efter jul.

Nu om stunder handler Sankt Hans-festen meget om store bål og afbrænding af hekse. Og det gør den ud fra den gamle opfattelse, at hekse og trold-tøj er særligt aktive omkring Sankt Hans. Hverken i kristendommen, eller for den sags skyld i jødedommen, troede man på hekse de første 1000 år. 

Det begyndte først i 1200-tallet i Europa og fik forfærdelige konsekvenser for mange kvinder, som blev beskyldt for hekseri. I Danmark blev den første »heks« brændt på bålet i Stege i 1540, og den sidste officielle heksebrænding fandt sted i 1693. Men så sent som 1722 brændte man dog en såkaldt heks i Salling, og en anden blev dræbt i Vendsyssel i 1897. Dog ikke på bålet.

Der er dog intet, der tyder på, at man har brændt hekse på bålet Sankt Hans-aften. Det er først i 1920’erne, at sankt-hansbålet bliver til et makabert minde om tidligere tiders hekseforfølgelser. Man mener at skikken først viste sig omkring Kalundborg, og at den blev indført af tyske arbejdere. Det er jo også i Tyskland, at Bloksbjerg findes. Og som bekendt er det jo der, heksene tager hen, når de bliver brændt af på bålet. På tysk hedder Bloksbjerg »Brocken«, og ligger i Harzen. 

Ifølge folkeovertroen havde heksene samvær med Djævelen der enten Skærtorsdag, Valborgsaften eller Sankt Hans-aften. Formentlig stammer dukken fra bålet fra en dukke der forestillede vinteren. Man brændte altså den kolde tid af, så sommeren kunne begynde. Denne vinterdukke blev så efterhånden til et fugleskræmsel eller en heks. 

Vi har snart i en del år fejret Sankt Hans i præstegårdshaven. Først i Krummerup præstegård, og i de sidste år i Hårslev præstegård. Det plejer at være hyggeligt så kom og vær med! Det begynder fra kl. 19 i Hårslev Kirke, og så fortsætter vi ud i haven, hvis vejret er til det.

Tom T. Daugaard, sognepræst