LEJE - HÅRSLEV SOGNEGÅRD

Det er muligt at leje Sognegården til forskellige arrangementer, begravelseskaffe, borgermøder, bylagsmøder og lign.
Dette kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som skal være orienteret, da det er hans gårdsplads der benyttes, eller til formand Kirsten Andersen, tlf. 55 45 65 76. Prisen er 500 kr. pr. lejemål, og de nærmere retningslinier aftales med formanden. Menighedsrådet

Sådan gør jeg ved…

Fødselsregistrering
Fra d. 1. oktober 2010 er det jordmoder der fødselsregistrerer barnet og udleveret cprnr. Hvis forældrene ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring og denne blanket skal registreres ved Sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel.
På www.personregistrering.dk kan man finde blanketten Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning.

Navn og dåb
Kontakt præsten i god tid for aftale om kirke og dato for dåben. Her aftales en dato for gennemgang af den kirkelige handling i forbindelse med dåben enten i præstegården eller i eget hjem. Tænk over hvem fadderne skal være (mindst 2 og højst 5) – præsten har brug for fulde navn og adresse på fadderne.

Konfirmation
Se omtaler i lokalavisen for ind­skrivning af konfirmander til konfirmation/ konfirmandundervisning.

Vielse
Ved vielse kontaktes præsten om tid og sted. Samtidig kontaktes vielseskontoret i den kommune man er bosiddende, for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsattesten med­­bringes til den efterfølgende samtale hos præsten om vielsens forløb eller til kirkekontoret. Det er en god ide inden samtale med præsten af overveje hvilke salmer man ønsker sunget (normalt 4) om kirken skal pyntes og af hvem.

Begravelse/ dødsfald
Anmeldes til sognepræsten på dødsanmeldelse senest 2. hverdage efter dødsfaldet. Herefter aftales tidspunkt for samtale med sognepræsten om den kirkelige handling. Det er en god ide at overveje salmer. Gravsted aftales med graver eller kirkeværge.

Kvislemark - Fyrendal - Førslev

Kst. sognepræst
Tommy Toudahl Corfixen
Tlf. 22 77 76 78 · Mail: ttc@km.dk

Graver Kvislemark Kirke
Graver Fyrendal Kirke
Graver Førslev Kirke
Kontakt Næstved Kirkegård
Tlf. 55 78 05 00
gb@naestvedkirkegaarde.dk

Organist
Henrik Pind
Tlf. 92 43 56 90 · Mail: hepind@dlgtele.dk

Kirkesanger:
Gitte Toftegaard Hansen, Nyrupvej 65, 4180 Sorø
Mail: gittetoftegaard@gmail.com

Kirkeværge (ikke medlem af MR)
Bertel Hansen, Skovhusvej 2, Arløse, 4262 Sandved

Formand for menighedsrådet
Line Hansen, Sneslevvej 41, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 40 12 / 51 22 65 28
Mail: lih@ostdansk.dk