LEJE - HÅRSLEV SOGNEGÅRD

Det er muligt at leje Sognegården til forskellige arrangementer, begravelseskaffe, borgermøder, bylagsmøder og lign.
Dette kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som skal være orienteret, da det er hans gårdsplads der benyttes, eller til formand Kirsten Andersen, tlf. 55 45 65 76. Prisen er 500 kr. pr. lejemål, og de nærmere retningslinier aftales med formanden. Menighedsrådet

Sådan gør jeg ved…

Fødselsregistrering
Fra d. 1. oktober 2010 er det jordmoder der fødselsregistrerer barnet og udleveret cprnr. Hvis forældrene ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring og denne blanket skal registreres ved Sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel.
På www.personregistrering.dk kan man finde blanketten Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning.

Navn og dåb
Kontakt præsten i god tid for aftale om kirke og dato for dåben. Her aftales en dato for gennemgang af den kirkelige handling i forbindelse med dåben enten i præstegården eller i eget hjem. Tænk over hvem fadderne skal være (mindst 2 og højst 5) – præsten har brug for fulde navn og adresse på fadderne.

Konfirmation
Se omtaler i lokalavisen for ind­skrivning af konfirmander til konfirmation/ konfirmandundervisning.

Vielse
Ved vielse kontaktes præsten om tid og sted. Samtidig kontaktes vielseskontoret i den kommune man er bosiddende, for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsattesten med­­bringes til den efterfølgende samtale hos præsten om vielsens forløb eller til kirkekontoret. Det er en god ide inden samtale med præsten af overveje hvilke salmer man ønsker sunget (normalt 4) om kirken skal pyntes og af hvem.

Begravelse/ dødsfald
Anmeldes til sognepræsten på dødsanmeldelse senest 2. hverdage efter dødsfaldet. Herefter aftales tidspunkt for samtale med sognepræsten om den kirkelige handling. Det er en god ide at overveje salmer. Gravsted aftales med graver eller kirkeværge.

Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup

Sognepræst
Tom Thygesen Daugaard
Hårslev Præstegård
Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved
Tlf. 55 45 63 42 · Mail: t.daugaard@yahoo.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00 i Hårslev præstegård samt efter aftale.
Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 12.00-15.00, mandag er fridag.

Graver - Ting-Jellinge
Christian Christiansen, tlf. 30 48 09 10 · Mail: graver@haarslevpastorat.dk
Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Graver - Hårslev
Maria Andreasen, tlf. 24 49 00 16 · Mail: graver@haarslevpastorat.dk
Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Graver i Krummerup
Christian Christiansen, tlf. 30 48 09 10 · Mail: graver@haarslevpastorat.dk 
Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Kirkesanger
Anja Johanson, tlf. 23 80 23 71 · Mail: friede@ofir.dk

Organist
Jan Winkler, tlf. 61 27 06 52 · Mail: jan@winkler.dk

Formand for menighedsrådet
Kirsten Andersen, Skydevænget 4, 4262 Sandved
Tlf. 55 45 65 76 · Mail: kirmander@gmail.com

Kirkeværge - Hårslev
Steen Pilegaard, Krummerupvej 45, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 20 28 54 69

Kirkeværge - Ting Jellinge
Hanne Rostoch Madsen, Enghavevej 5, Ting Jellinge, 4261 Dalmose
Tlf. 26 67 86 15

Kirkeværge - Krummerup
Anne Nielsen, Nortvedvej 4, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 34 23 · Mail: bronshojgaard@mail.dk

Hjemmesider
www.haarslevkirke.dk
www.tingjellingekirke.dk
www.krummerupkirke.dk
www.naestvedprovsti.dk

Åbent i kirken
Kirkerne er åbne på hverdage kl. 8.00-16.00, på helligdage i forbindelse med gudstjenester.