Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

 Menighedsplejen

Program, vedtægter og bestyrelse for Sandved og Omegns Menighedspleje.

         
Program for majmåned
  Vedtægter   Bestyrelse