Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

KFUM-spejderne i Tornemark

Sandved gruppe:
Ulvemøde: Tirsdage fra 17.00 - 18.30 
Tropsmøde: Tirsdage fra 18.30 - 20.30
Kontaktperson: Anders Grønne, tlf: 27 26 14 15

Se mere på www.spejderweb.dk