Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


24. januar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

1. februar kl. 19.00 - Hårslev

Kyndelmissegudstjeneste i Hårslev kirke. Konfirmanderne tænder lys og læser De Ni Læsninger. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen.

Læs mere »

14. februar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

3. marts kl. 10.30 - Fyrendal

Fastelavnsgudstjeneste

Læs mere »