Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


23. januar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

2. februar kl. 10.30 - Kvislemark

Kyndelmisse. Kvislekoret medvirker

Læs mere »

13. februar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

16. februar kl. 9.00 - Fyrendal

v. Birgitte Johannesen

Læs mere »