Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


28. oktober kl. 14.00 - Fyrendal

Familiegudstjeneste

Læs mere »

28. oktober kl. 10.30 - Hårslev

Familiegudstjeneste med efterfølgende udskæring af græskarhoveder i sognegården og varm kakao.

Læs mere »

4. november kl. 16.00 - Hårslev

Mindegudstjeneste med fakkeloptog på kirkegården.

Læs mere »

8. november kl. 19.00 - Hårslev

Aftengudstjeneste

Læs mere »

29. november kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

2. december kl. 19.00 - Hårslev

Aftengudstjeneste efterfølgende gløgg, kaffe og æbleskiver i sognegården

Læs mere »