Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


14. december kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste med optakt til advent

Læs mere »

11. januar kl. 19.00 - Hårslev

Optakt til Hellig tre konger

Læs mere »

28. januar kl. 9.00 - Krummerup

v. Rikke Milan

Læs mere »

1. februar kl. 19.00 - Hårslev

Kyndelmissegudstjeneste i Krummerup kirke. Der vil være lystænding og læsning af De Ni Læsninger ved konfirmanderne.

Læs mere »

25. februar kl. 9.00 - Hårslev

v. Birgitte Johannesen

Læs mere »