Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


27. september kl. 10.30 - Førslev

Konfirmandjubilæum

Læs mere »

4. oktober kl. 10.30 - Fyrendal

Højmesse

Læs mere »

4. oktober kl. 14.00 - Ting Jellinge

Indvielsesgudstjeneste

Læs mere »

11. oktober kl. 10.30 - Hårslev

Højmesse

Læs mere »

15. oktober kl. 19.00 - Ting Jellinge

Stillegudstjeneste

Læs mere »

17. oktober kl. 10.00 - Førslev

Dåbsgudstjeneste

Læs mere »

18. oktober kl. 10.30 - Krummerup

Højmesse

Læs mere »

25. oktober kl. 10.30 - Fyrendal

BUSK-gudstjeneste

Læs mere »

1. november kl. 16.00 - Kvislemark

Allehelgensgudstjeneste

Læs mere »

1. november kl. 16.00 - Hårslev

Allehelgensgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning

Læs mere »

5. november kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

8. november kl. 10.30 - Ting Jellinge

Højmesse

Læs mere »

15. november kl. 10.30 - Hårslev

Højmesse

Læs mere »

15. november kl. 10.30 - Fyrendal

Efterfølgende årsmøde for menighedsrådet for Kvislemark, Fyrendal og Førslev.

Læs mere »

24. november kl. 19.00 - Fyrendal

Jagtgudstjeneste

Læs mere »

29. november kl. 19.00 - Hårslev

Efter gudstjenesten serveres der gløgg og æbleskiver i sognegården. Alle er velkomne!

Læs mere »