Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


30. august kl. 10.30 - Hårslev

Gudstjeneste i Hårslev præstegårdshave

Læs mere »

5. september kl. 10.00 - Kvislemark

Konfirmation

Læs mere »

5. september kl. 12.00 - Fyrendal

Konfirmation

Læs mere »

12. september kl. 10.30 - Hårslev

Konfirmation

Læs mere »

12. september kl. 10.30 - Fyrendal

Konfirmation

Læs mere »

13. september kl. 10.30 - Krummerup

Konfirmation

Læs mere »

13. september kl. 10.30 - Fyrendal

Høstgudstjeneste

Læs mere »

20. september kl. 10.30 - Ting Jellinge

Høstgudstjeneste med efterfølgende spisning i Hårslev sognegård

Læs mere »