Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


5. marts kl. 17.00 - Hårslev

Fastegudstjeneste

Læs mere »

10. marts kl. 17.00 - Kvislemark

Fastegudstjeneste

Læs mere »

17. marts kl. 17.00 - Kvislemark

Fastegudstjeneste

Læs mere »

26. marts kl. 17.00 - Krummerup

Fastegudstjeneste

Læs mere »

31. marts kl. 17.00 - Førslev

Fastegudstjeneste

Læs mere »

2. april kl. 9.45 - Fyrendal

Skolegudstjeneste

Læs mere »

5. april kl. 10.30 - Fyrendal

Konfirmationsgudstjeneste

Læs mere »

9. april kl. 16.00 - Hårslev

Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning i sognegården

Læs mere »

10. april kl. 10.30 - Kvislemark

Langfredagsgudstjeneste

Læs mere »

10. april kl. 10.30 - Hårslev

Langfredagsgudstjeneste

Læs mere »

12. april kl. 10.30 - Fyrendal

Påskedagsgudstjeneste

Læs mere »

12. april kl. 10.30 - Krummerup

Påskedagsgudstjeneste

Læs mere »

19. april kl. 10.30 - Hårslev

Konfirmationsgudstjeneste

Læs mere »

26. april kl. 10.30 - Fyrendal

Konfirmationsgudstjeneste

Læs mere »

26. april kl. 10.30 - Krummerup

Konfirmationsgudstjeneste

Læs mere »

28. april kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste i Mødestedet

Læs mere »

3. maj kl. 10.30 - Førslev

Konfirmationsgudstjeneste

Læs mere »

8. maj kl. 9.00 - Hårslev

Bededagsgudstjeneste

Læs mere »

8. maj kl. 10.30 - Førslev

Bededagsgudstjeneste

Læs mere »

10. maj kl. 10.30 - Kvislemark

Konfirmationsgudstjeneste

Læs mere »

13. maj kl. 18.30 - Hårslev

Aftengudstjeneste og menighedsmøde

Læs mere »

21. maj kl. 10.30 - Hårslev

Kristi Himmelfarts-gudstjeneste

Læs mere »

26. maj kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste i Mødestedet

Læs mere »

31. maj kl. 10.30 - Ting Jellinge

Pinsegudstjeneste

Læs mere »

1. juni kl. 10.00

Traditionen tro er der 2. pinsedag fællesgudstjeneste i Gunderslevholm slotspark.

Læs mere »