Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


10. december kl. 19.00 - Fyrendal

Aftengudstjeneste

Læs mere »

12. december kl. 19.00 - Hårslev

Aftengudstjeneste

Læs mere »

15. december kl. 10.30 - Fyrendal

med luciaoptog

Læs mere »

19. december kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

22. december kl. 9.00 - Krummerup

v. Birgitte Johannesen

Læs mere »

29. december kl. 16.00 - Kvislemark

Koncertgudstjeneste, Elton John

Læs mere »

1. januar kl. 16.00 - Krummerup

med efterfølgende kransekage

Læs mere »

9. januar kl. 19.00 - Hårslev

Aftengudstjeneste

Læs mere »

12. januar kl. 9.00 - Kvislemark

v. Tom Daugaard

Læs mere »

23. januar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

2. februar kl. 10.30 - Kvislemark

Kyndelmisse. Kvislekoret medvirker

Læs mere »

13. februar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

16. februar kl. 9.00 - Fyrendal

v. Birgitte Johannesen

Læs mere »