Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


29. oktober kl. 10.30 - Hårslev

Børnegudstjeneste med efterfølgende græskarskæring i Sognegården. I må meget gerne medbringe knive og værktøj til udhuling.

Læs mere »

5. november kl. 16.00 - Krummerup

Allehelgensgudstjeneste i Krummerup kirke. Vi mindes årets afdøde med navneoplæsning, lystænding og fakkeloptog på kirkegården. Bagefter er der fællesspisning i Sognegården.

Læs mere »

30. november kl. 19.00 - Krummerup

Musikgudstjeneste

Læs mere »

3. december kl. 19.00 - Hårslev

Efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognegården

Læs mere »