Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


17. juli kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

12. august kl. 9.00 - Krummerup

v. Birgitte Johannesen

Læs mere »

19. august kl. 10.30 - Hårslev

v. Rikke Milan

Læs mere »

26. august kl. 11.00 - Parken i Fyrendal

v. Anna Kluge

Læs mere »

2. september kl. 16.00 - Hårslev

Gudstjeneste i præstegårdshaven + grill

Læs mere »