Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


24. november kl. 19.00 - Fyrendal

Jagtgudstjeneste

Læs mere »

29. november kl. 19.00 - Hårslev

Efter gudstjenesten serveres der gløgg og æbleskiver i sognegården. Alle er velkomne!

Læs mere »

24. december kl. 14.00 - Grønbrohallen

Juleaftensgudstjeneste ved Tom T. Daugaard

Læs mere »

24. december kl. 16.00 - Grønbrohallen

Juleaftensgudstjeneste ved Benedikte Brisson

Læs mere »

10. januar kl. 10.30 - Fyrendal

Nytårsparade

Læs mere »

14. februar kl. 10.30 - Fyrendal

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Sandved med borgerforeningen

Læs mere »