Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder menighedsrådsmøde hver 3. onsdag hver måned undtagen juli og december måned. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

Gudstjenester


13. december kl. 19.00 - Hårslev

Aftengudstjeneste

Læs mere »

20. december kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

1. januar kl. 16.00 - Krummerup

Nytårsgudstjeneste med Jan Winkler og trompetist Line Hansen i Krummerup kirke. Bagefter skåles nytåret ind i kirken.

Læs mere »

10. januar kl. 19.00

Aftengudstjeneste

Læs mere »

24. januar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

1. februar kl. 19.00 - Hårslev

Kyndelmissegudstjeneste i Hårslev kirke. Konfirmanderne tænder lys og læser De Ni Læsninger. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen.

Læs mere »

14. februar kl. 19.00 - Krummerup

Aftengudstjeneste

Læs mere »

3. marts kl. 10.30 - Fyrendal

Fastelavnsgudstjeneste

Læs mere »