Sådan gør jeg ved…

Fødselsregistrering
Fra d. 1. oktober 2010 er det jordmoder der fødselsregistrerer barnet og udleveret cprnr. Hvis forældrene ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring og denne blanket skal registreres ved Sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel.
På www.personregistrering.dk kan man finde blanketten Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning.

Navn og dåb
Kontakt præsten i god tid for aftale om kirke og dato for dåben. Her aftales en dato for gennemgang af den kirkelige handling i forbindelse med dåben enten i præstegården eller i eget hjem. Tænk over hvem fadderne skal være (mindst 2 og højst 5) – præsten har brug for fulde navn og adresse på fadderne.

Konfirmation
Se omtaler i lokalavisen for ind­skrivning af konfirmander til konfirmation/konfirmandundervisning.

Vielse
Ved vielse kontaktes præsten om tid og sted. Samtidig kontaktes vielseskontoret i den kommune man er bosiddende, for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsattesten med­­bringes til den efterfølgende samtale hos præsten om vielsens forløb eller til kirkekontoret. Det er en god ide inden samtale med præsten af overveje hvilke salmer man ønsker sunget (normalt 4) om kirken skal pyntes og af hvem.

Begravelse/ dødsfald
Anmeldes til sognepræsten på dødsanmeldelse senest 2. hverdage efter dødsfaldet. Herefter aftales tidspunkt for samtale med sognepræsten om den kirkelige handling. Det er en god ide at overveje salmer. Gravsted aftales med graver eller kirkeværge.

AFLYSNINGER & NYE DATOER FOR KONFIRMATIONER

Fra præsterne Tom Daugaard og Benedikte Brisson er der følgende besked:

 • Al kirkegang i pastoratets kirker er aflyst til og med den 13. april.
 • Al konfirmationsundervisning er aflyst til og med den 13. april.
 • Alle konfirmationer i foråret er aflyst!
 • Alle kirker er lukkede til og med den 13. april, også for lystænding osv. 
 • Tjenester, der ikke kan udskydes, evt. bisættelser, kan holdes i kirkerne, men i privat regi med et minimum af personale.

Har man brug for en snak med en præst
Ring eller sms 23 43 54 66 (Tom) eller 20 32 04 92 (Benedikte)
Og man kan godt snakke med præster om Gud og den slags,
men bestemt også om andre ting.

Man kan også bede sammen. Samtalen bør foregå telefonisk eller digitalt.
Husk at vi står sammen ved at holde afstand!

Guds fred!

 

NYE KONFIRMATIONSDATOER 2020:

 • 5. september kl. 10.00 i Kvislemark Kirke.
 • 5. september kl. 12. 00 i Fyrendal Kirke.
 • 6. september kl. 10.30 i Førslev Kirke.
 • 12. september kl. 10.30 i Hårslev Kirke.
 • 12. september kl. 10.30 i Fyrendal Kirke.
 • 13. september kl. 10.30 i Krummerup Kirke.